Adobe Photoshop Touch for phone

Tunnetuin kuvankäsittely-ohjelma on viimeinkin saata-vana älypuhelimiin. Mutta riittääkö puhelinsovellus?

#Ohjelmistot #Adobe
8.6

Photoshop Touch on nyt saatavana älypuhelimille vuosi sen jälkeen kun se ilmestyi tablettitietokoneille. Molempiin laitteisiin tarvitaan siis omat hankintansa, mutta näytön kokoa lukuun ottamatta toiminnot ovat samat. Mukana on monia Photoshopista tuttuja säätöjä, esim. kontrasti, värikylläisyys ja aito Curves-tominto, jota ei ole edes Elementsissä. Mustavalkomuunnostoiminto on kuitenkin niukka. Yksittäisten värien kirkkautta mustavalkokuvassa ei voida säätää, mikä onnistuu esimerkiksi Snapseedissä ja i­Photossa. Sitä vastoin voidaan työskennellä eri tasoissa, mikä on muihin ohjelmiin nähden suuri etu. Säätötasoja ei kuitenkaan voida käyttää. Adobes Creative Cloudiin voidaan tallentaa kahden gigatavun verran kuvia, jotka synkronisoituvat tablettitietokonesovelluksen kanssa niin, että molemmissa on samat tiedostot. Se on kätevää, mutta rekisteröityminen on hankalaa, koska se on tehtävä tietokoneella. Säätöjä on paljon ja ne ovat hyviä. Esim. merkkauksia tehtäessä on kuitenkin joskus hitautta.

Arvio

Sovelluksessa on yksi parhaista toimintovalikoimista, mitä älypuhelimelle on tarjolla, ja varsinkin tasoilla tapahtuva työskentely on todella suuri parannus. Parantamisen varaa on kuitenkin esimerkiksi mustavalkomuunnoksessa, joten sitä on täydennettävä muilla ohjelmilla.

Ominaisuudet

Merkki
Adobe